Karlovački laburisti i UZO upozoravaju

‘Društvo ribolovaca iz Metlike i Semiča upozorilo nas je da je koncentracija polikloriranog bifenila u slovenskim pritocima Kupe znatno veća od dozvoljene’, upozorio je u srijedu saborski zastupnik Hrvatskih laburista Nikola Vuljanić.

Naime, slovenski ribiči su proveli analizu riba u slovenskoj rijeci Krupica i Lahinja, koje se izlijevaju u rijeku Kupu, te su utvrdili da ribe sadrže 111 do 1.600 puta veću količinu spoja PCB od dozvoljene.

“Društvo ribolovaca iz Metlike i Semiča upozorilo nas je da je koncentracija polikloriranog bifenila (PCB) u slovenskim pritocima Kupe Krupici i Lahinji znatno veća od dozvoljene. Apeliramo na Zavod za javno zdravstvo da izvrši analizu iako možda ribe nisu prešle granicu, pa opasnosti nema”, kaže zastupnik Hrvatskih laburista – Stranke rada u Saboru Nikola Vuljanić.

PCB koristi tvornica Iskra

“PCB se koristi u proizvodnji ulja za transformatore i ostale proizvode tvornice Iskra u Semiču”, pojasnio je Vuljanić.

Predsjednica karlovačke organizacije laburista Snježana Kirinić pretpostavlja da se radi o curenju iz bačvi koje su deponirane na krškom terenu. PCB je kancerogen, može izazvati sterilnost i izobličenja fetusa, upozorava Kirinić.

Tvornica Iskra još nije poslala odgovor na upit u ovom problemu, kao ni Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Audio zapis: http://trend.com.hr/trend-portal/vijesti/2059-slovenski-ribici-upozorili-na-moguce-zagadenje-riba-u-kupi

Izvor:
http://danas.net.hr/hrvatska/page/2012/01/04/0613006.html
http://www.karlovacki-tjednik.hr/

| Broj posjeta: 1.164 |

Želite li komentirati? Objava: "Karlovački laburisti i UZO upozoravaju"

Imate li komentar?