Stigli su odgovori EK

Zastupnik u Europskom parlamentu Nikola Vuljanić postavio je pitanje Europskoj komisiji vezano za brodogradilišta i pomoć radnicima koji su restrukturiranjem izgubili posao kao i pitanje vezano za Garanciju za mlade koja se od 1.07.2013. godine provodi i u Hrvatskoj. Cilj je smanjene nezaposlenosti u zemljama koje su pogođene dubokom krizom. Pročitajte u cjelosti pitanja i odgovor Europske komisije.

Smanjene sredstava Europske komisije za otpuštene radnike brodogradilišta

Zastupnik u Europskom parlamentu Nikola Vuljanić postavio je pitanje Europskoj komisiji 17.09.2013 godine vezano za brodogradilišta i pomoć radnicima koji su restrukturiranjem izgubili posao. Odgovor Komisije stigao je 06.11.2013.godine. U nastavku pročitajte pitanje zastupnika i odgovor Komisije.

Pitanje zastupnika Vuljanića:

Hrvatska je provela privatizaciju brodogradilišta s ciljem njihova restrukturiranja i smanjivanja državnih subvencija sukladno odredbama Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji i u skladu s pravilima EU-a o tržišnom natjecanju.

Hrvatskim radnicima koji su proglašeni viškom u hrvatskim brodogradilištima pruža se mogućnost dobivanja pomoći iz Europskoga fonda za prilagodbu globalizaciji (European Globalisation Adjustment Fund – EGF).

Fond je namijenjen državama članicama Europske unije s ciljem da se lakše zbrinu ljudi čija su radna mjesta izgubljena zbog promjena u globalnim obrascima trgovanja.

1. Osim Europskoga globalizacijskog fonda za prilagodbu (EGF), koje bi dodatne mjere Komisija mogla preporučiti za pomoć radnicima hrvatskih brodogradilišta koji su proglašeni viškom?

2. Je li se pri izradi nacrta proračuna EFG-a u razdoblju od 2014. do 2020., odnosno smanjenju godišnje dostupnih sredstava sa 500 milijuna eura na maksimalnih 429 milijuna eura, uzelo u obzir proširenje Europske unije, tj. ulazak Hrvatske?

Odgovor Europske komisije:

Komisija je svjesna izazova s kojima se suočava hrvatsko tržište rada posebno u pogledu globalnih gospodarskih trendova. U slučajevima kada prilagodbe na tržištu rada uključuju otpuštanja, otpuštenim radnicima dostupne su podrške i inicijative u obliku mjera izobrazbe i prekvalifikacija koje sufinancira Europski socijalni fond (ESF). Hrvatskim operativnim programom ESF-a upravlja hrvatsko Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Osnivanje vlastitog poduzeća može biti rješenje za neke otpuštene radnike te se u tu svrhu može dobiti i pomoć od Europskog fonda za regionalni razvoj. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije tijelo je koje upravlja programima ERDF-a.

U okviru prijedloga Komisije za višegodišnji financijski okvir uzima se u obzir pristupanje Hrvatske. Za razdoblje 2014. – 2020. najveći iznos sredstava dostupnih EGF-u u jednoj godini smanjit će se sa 500 milijuna EUR na dogovoreni iznos od 150 milijuna EUR (vrijednosti za 2011.). Budući da EGF neće nadomjestiti mjere potpore koje su dostupne otpuštenim radnicima u okviru strukturnih fondova Unije ili drugih politika ili programa Unije, a najveći godišnji doprinos EGF-a do sada nalazi se ispod novog dogovorenog godišnjeg maksimuma, Komisija vjeruje da je ovaj iznos sredstava dovoljan za razdoblje 2014. – 2020.

Odgovor Europske komisije na pitanje o “Garanciji za mlade”

Zastupnik u Europskom parlamentu Nikola Vuljanić pitao je 12.09.2013. godine Europsku komisiju pitanje vezano za Garanciju za mlade koja se od 1.07.2013. godine provodi i u Hrvatskoj. Cilj je smanjene nezaposlenosti u zemljama koje su pogođene dubokom krizom. Pročitajte u cjelosti pitanje zastupnika i odgovor Europske komisije.

Pitanje zastupnika Nikole Vuljanića:

Europska komisija je pokrenula projekt „Garancija za mlade” kojim želi potaknuti veću zaposlenost mladih, posebno u zemljama pogođenima dubokom krizom poput Grčke, Španjolske, ali i Hrvatske koja je u prošloj godini u ukupnom broju nezaposlenih, imala čak 40% mladih do 29 godina.

Svjesni problema da generacije mladih ne mogu pronaći posao, jasno je da je ovakav potez i više nego potreban.

S druge strane, postavlja se pitanje kvalitete i sveobuhvatnosti „Garancije za mlade” s obzirom na to da je za taj projekt planirano svega 6 milijardi eura, što su i istaknule brojne organizacije mladih diljem Europe.

U posljednjoj preporuci Europska komisija postavila je do kraja listopada rok za predaju implementacijskih planova sa statističkim regijama gdje nezaposlenost prelazi 25% što, nažalost, dovodi do procesa u kojem se želi zadovoljiti forma nauštrb kvalitete.

Treba napomenuti da u Hrvatskoj nije provedena kvalitetna rasprava između socijalnih partnera poput sindikata i udruženja mladih Hrvatske koji su svoje primjedbe i predstavili Glavnoj upravi za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti (DG EMPL).

Ima li Komisija precizne procjene o tome koliki će biti učinak „Garancije za mlade”, posebno u Hrvatskoj?

Na koji se način planira provoditi nadzor i evaluacija provedbe i hoće li biti moguća izmjena mjera s obzirom na to da neke od njih nisu u skladu s društveno-ekonomskim prilikama u Hrvatskoj?

Odgovor Europske komisije:

Program država članica Jamstvo za mlade financirat će se posebno sa 6 milijardi eura namijenjenih za Inicijativu zapošljavanja mladih u razdoblju 2014-2020. Pola iznosa doći će iz Europskog socijalnog fonda, glavnog instrumenta EU-a za ulaganje u ljude, dok se ostala sredstva država članica iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014 – 2020 mogu također koristiti u svrhu rješavanja nezaposlenost mladih putem zaposlenja, obrazovanja i osposobljavanja.

U skladu s preporukama Jamstva za mlade, program Jamstvo za mlade usmjerit će se na regije država članica koje su najviše pogođene nezaposlenošću mladih te na pružanje pomoći putem „kvalitetne ponude poslova, nastavka obrazovanja, strukovnog naukovanja ili pripravništva unutar razdoblja od četiri mjeseca nakon gubitka posla ili nakon napuštanja formalnog obrazovanja”. Sredstva Inicijative zapošljavanja mladih pružaju financijsku pomoć za aktivnosti koje čine sastavni dio programa Jamstvo za mlade kako bi se pripomoglo integraciji mladih osoba na tržište rada.

Preporukom o Jamstvu za mlade ujedno se preporučuje da „države članice osiguraju aktivnu uključenost socijalnih partnera na svim razinama izrade i provedbe politika orijentiranih na mlade te da promoviraju sinergiju između njihovih inicijativa kako bi se razvili programi strukovnog naukovanja i pripravništva.” Države članice trebaju iznijeti partnerske pristupe u svojim planovima provedbe Jamstva za mlade.

U ovom stadiju Komisija ne može procijeniti potencijalni utjecaj Jamstva za mlade u Hrvatskoj, koji će ovisiti o kvaliteti usvojenih mjera i njihovoj pravovremenoj provedbi.

Programi Jamstva za mlade pratit će se i ocjenjivati u skladu s Preporukom Jamstva za mlade. U prijedlogu Komisije za Uredbu Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014-2020 utvrđuju se posebne odredbe o izvještavanju rezultata.

| Broj posjeta: 604 |

Želite li komentirati? Objava: "Stigli su odgovori EK"

Imate li komentar?