Pismo zabrinutosti g. Radmanu povodom mogućeg ukidanja dopisništava

Poštovani gospodine ravnatelju,

Sa zabrinutošću sam u medijima vidio vijest o ukidanju 9 dopisništava HRT u Hrvatskoj, između ostalih i karlovačkog, u gradu u kojem živim. Odluka bi, prema nepotvrđenim izvorima iz medija, trebala stupiti na snagu 1. svibnja 2014. godine.

Naravno da se u obraćanju Vama ne mogu oteti i lokalpatriotskim osjećajima, ali, vjerujte, nisu me oni potakli da Vam pišem.

U Europskom parlamentu, kojeg sam član, a posebice u Odboru za vanjske poslove i Odboru za ljudska prava gotovo svakog mjeseca diskutiramo o pravu na informiranje kao temeljnom ljudskom pravu, a posebno o javnim medijima i njihovoj sveobuhvatnosti, kao pretpostavci za ostvarenje tog prava. To je jedan od ključnih prigovora koje smo uputili gotovo svim zemljama koje tek ulaze u postupak pridruživanja Europskoj uniji. Zbog sve toga iskreno sam zabrinut za buduće ostvarivanje prava manjih zajednica, manjinskih skupina i građana u županijama u kojima namjeravate ukinuti dopisništva da se i njihov rad, i njihovi problemi, nađu na ekranima javne televizije.

HRT kao javni medij ima i zakonsku obvezu u svom programu imati i takve sadržaje (regionalne, manjinske i sl.), a bojim se da će ukidanjem dopisništva to biti svedeno na razinu formalnosti, posebno ako taj posao neće obavljati dobro opremljene i educirane ekipe s terena nego vanjski suradnici (da ne govorimo o troškovima, koji će zasigurno porasti na taj način, usprkos Vašoj nakani da racionalizirate poslovanje). Javni mediji, koji se financiraju najvećim dijelom javnim novcem, imaju obveze prema građanima i ni na koji način se ne mogu i ne smiju postaviti u položaj da im organizaciju diktira profitabilnost. Pored toga, trend metropolizacije Hrvatske sasvim sigurno nije u interesu ni RH ni njenim građanima. Nadam se da nećete i Vi svojim odlukama doprinijeti pretvaranju regionalnih središta u gradiće za koje se na razini RH neće ni znati ni čuti.

Uvjeren sam da biste u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima mogli postići dogovor i da se najavljena odluka neće realizirati, a sve u interesu Vaših gledatelja i općeg napretka Republike Hrvatske.

S poštovanjem,

Nikola Vuljanić
Član Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske

KRAPINA Najava ukidanja dopisništva HRT-a neugodno iznenadila Laburiste

Hrvatski laburisti – Stranke rada ogranka Krapina i podružnice Krapinsko zagorske županije, izrazili su zabrinutost najavom ukidanja HRT – ovog dopisništva u Krapini te su u svom priopćenju istaknuli kako su neugodno iznenađeni ovim postupkom. „Ne treba niti spomenuti da je krapinsko dopisništvo jedino u našoj županiji i da bi se njegovim ukidanjem stavili u neravnopravan položaj u odnosu na ostatak Hrvatske.“ – stoji u priopćenju. Iako formalno nije riječ o ukidanju dopisništva, već o preustroju, način na koji se to planira učiniti sigurno ce prouzrokovati pad kvalitete priloga i programa. Naime, predviđeno je da ostane jedan novinar koji bi osim što je novinar bio i snimatelj i montažer i tehničar. Ovakvo restruktuiranje dovest ce samo do pada kvalitete programa i zanemarivanja ‘malih’ sredina u programu javne televizije, smatraju Laburisti te mole HRT da odustane od ovakve nakane kako bi zadržali visoko profesionalnu zastupljenost građana i događaja Krapinsko-zagorske županije na malim ekranima ekranima naše televizije. (RHZK)

| Broj posjeta: 686 |

Želite li komentirati? Objava: "Pismo zabrinutosti g. Radmanu povodom mogućeg ukidanja dopisništava"

Imate li komentar?