Imovina kojoj se ne može dokazati podrijetlo, trebala bi se oduzeti

Korupcija i organizirani kriminal predstavljaju ozbiljne prijetnje u smislu troškova za gospodarstvo EU-a te je posebni odbor za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca (CRIM) dobio zadaću istražiti opseg ovih nezakonitih radnji na temelju najboljih dostupnih procjena rizika i predložiti Europskoj uniji odgovarajuće mjere za sprečavanje i rješavanje tih prijetnji te za njihovo suzbijanje na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Ova tema našla se i plenarnoj sjednici u Strasbourgu 24. listopada 2013. godine te je zastupnik Nikola Vuljanić sudjelovao u raspravi.

“Naslov ovog izvješća obuhvaća nekoliko aspekata iste pojave. Nema organiziranog kriminala bez korupcije a završni korak uvijek je pranje novca. Nažalost u Europi još uvijek postoje zemlje u kojima je ovaj zadnji korak praktički nepotreban. Naime, temelji posao poreznih vlasti u svakoj državi trebao bi biti ubiranje poreza. Utvrđeni su jasni sustavi i tehnike kad se radi o legitimnom poslovanju. No, kad se dogodi situacija da imovina osobe naglo poraste i dobije na vrijednosti, što rade porezne vlasti? U najboljem slučaju naplaćuju porez na tu imovinu i tako ju legaliziraju. U mnogim državama ako niste uhvaćeni u počinjenu kaznenog djela, neće vas pitati od kud vam sva ta imovina. Sasvim je nemoguće uhvatiti svakog lopova dok krade, nitko nema niti treba imati toliko policajaca, ali se kriminalca može uhvatiti kad troši.” – rekao je zastupnik Vuljanić te dodao da bi se imovinu kojoj se ne može dokazati podrijetlo trebalo oduzeti.

Izvor: http://www.nikolavuljanic.eu/vijesti/66-imovina-kojoj-se-ne-moze-dokazati-podrijetlo-trebala-bi-se-oduzeti.html

| Broj posjeta: 782 |

Želite li komentirati? Objava: "Imovina kojoj se ne može dokazati podrijetlo, trebala bi se oduzeti"

Imate li komentar?