EU mora krenuti novim smjerom

Projekt pod nazivom “Europski parlament – zašto bi me zanimao?” okupio je mlade iz Europe kao i iz Hrvatske koji su sudjelovali sa svojim radovima i pokušavali približiti ulogu Europskog parlamenta državi iz koje dolaze. Najbolji radovi predstavljeni su ovog tjedna u Bruxellesu na istoimenom okruglom stolu gdje su sudionici postavljali pitanja zastupnicima u Europskom parlamentu. Najviše ih je zanimalo je li dobar smjer kojim idemo i kako EU približiti građanima?

Hrvatske predstavnice bile su Antonija Nikšić, Maja Seat i Rea Rajić s Fakulteta političkih znanosti koje su napravile zanimljiv logo na kojem 28 radnika radi na građevinskoj konstrukciji. Antonija je poručila da nam svima treba biti stalno do izbora za Europski parlament jer ako ne odlučimo mi netko će to drugi učiniti umjesto nas.

“Hrvatska je prepuna mladih, sposobnih i obrazovanih ljudi. Žalosti me činjenica da je od ukupne nezaposlenosti polovica mladih. To pokazuje da je politika u posljednjih 20 godina bila potpuno promašena i da nam u Hrvatskoj ali i EU treba novi smjer. ” poručio je hrvatski zastupnik Nikola Vuljanić koji je sudjelujući na okruglom stolu dao podršku mladima.

“Ovogodišnje izbore obilježila je mala izlaznost, što je dokaz da građani nisu bili dovoljno upoznati koliko je važan Europski parlament i zato ih je važno informirati, ne samo preko društvenih mreža već i u direktnom kontaktu.” zaključio je Vuljanić.

| Broj posjeta: 717 |

2 komentara u "EU mora krenuti novim smjerom"

  1. Sigurno da se mora ići novim smjerom jer ovaj odgovara samo krupnom kapitalu

  2. To je i moje mišljenje.Više ne možemo čekati da socijalisti i demokršćani riješavaju situaciju jer oni vode istu politiku.

Imate li komentar?