Lokalni izbori

Skupština ogranka Omišalj

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor Ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Omišalj saziva Skupštinu ogranka Omišalj koja će se održati dana 7. prosinca 2012. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Lovačkog doma u Omišlju (pored jezera).


Skupština ogranka Darda

Temeljem Članka 8. Stavka 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Darda Hrvatskih laburista-Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Darda koja će se održati dana 12. 12. 2012. godine, s početkom u 19 sati u Dardi, na adresi P. Šandora 15.


Skupština ogranka Petrijevci

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Općine Petrijevci Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Općine Petrijevci koja će se održati dana 5.12.2012. godine, (srijeda) s početkom u 18 sati u prostorijama Šahovskog kluba Petrijevci, na adresi Republike 116, Petrijevci.


Skupština ogranka Đakovo

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Đakovo Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Đakovo koja će se održati dana 5. 12. 2012. godine, s početkom u 19 sati u velikoj vijećnici Grada Đakova, na adresi Trg. Dr. Franje Tuđmana 4.


Skupština ogranka Rijeka

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Rijeka Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Rijeka koja će se održati dana 3. prosinca 2012. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama MO Krimeja, na adresi Kumičićeva 50.